TimeforTellus och Klokare Klot-rummet!

När vi har öppet kan ni ta del av en i tiden viktig konstinstallation i ett äggformat eftertankens upplevelserum, för 
värdefulla tankar kring världen, miljön och Ditt välbefinnande!

Det visuella utfört av Leif Wikner och  Göran Strand.
Ljudet designat av Sten Andersson.

Vill ni boka en presentation av TimeforTellus eller har frågor så
kan ni kontakta Leif Wikner på leif.wikner@persasen.se eller 
070175 28 64

Varmt välkommen! 

Leifs Klokare Klot i barnbarnens händer!